קיבוץ רעים
חסר רכיב

קהילה - חזון

04/06/2019
קיבוץ רעים מתנהל כחברה שיתופית החיה באווירה כפרית ומהווה מקור שואב לאנשים הרוצים להשתייך אליו. חזון קיבוץ רעים מתפרנס מפירות עבודת חבריו, מנהל אורך חיים דמוקרטי ושוויוני תוך דאגה מרבית לעתיד חביריו וילדיהם. לרעים שאיפה לגדול ולהתחזק בכמות ובאיכות חבריו, תוך שמירה על אורך חיים כפרי ועשייה תרבותית משותפת. עיקרי החזון קהילה שיש בה חוסן חברתי וכלכלי, המתבססת על אחריות אישית של כל חבר בה לשגשוגה. קהילה גדלה, צומחת ומתפתחת על בסיס בירור משותף. קהילה שיש בה ערבות הדדית, זיכרון היסטורי משותף, תרבות ורצון להיות שותפים בתחומים מסוימים. קהילה שיש בה חום אנושי, גאוות יחידה, ואנשים ששמחים בחלקם ורוצים בקיום הקהילה. קהילה אטרקטיבית שיש בה המשכיות ודור צעיר שתהווה אלטרנטיבה לבעלי אלטרנטיבה. נקודות החוזק של רעים סביבת מגורים כפרית, אסטטית ומטופחת. מעורבות והשפעת החברים על אורחות החיים בקהילה. חינוך איכותי. תרבות מגוונת. סביבה אנושית מוגנת. חוסן כלכלי. הפרדת משק מקהילה.
חסר רכיב