קיבוץ רעים
חסר רכיב

חברת הנעורים

חזון
חברת הנעורים ברעים הינה מסגרת חברתית חינוכית בלתי פורמאלית לה שותפים כל בני הנוער של רעים.
בני הנוער פועלים בה על בסיס לקיחת אחריות אישית למעורבות, השתייכות ושותפות מרצון למתרחש בנעורים בקהילה ובחברה ברעים ומחוץ לה.
בחברת הנעורים שמים דגש על טיפוח הפרט בקבוצה, טיפוח מנהיגות ואחריות אישית, טיפוח חשיבה והתנהלות דמוקרטית, טיפוח חיי שותפות, תרומה לקהילה וזיקה לחיים ברעים.

מטרות חברת הנעורים

• הענקת ביטחון לנער/ה וטיפוח כישוריו/ה לצמיחה אישית, העצמה וחינוך לעצמאות, למנהיגות יוזמה ואחריות.
• גיבוש הקבוצה, התנסות בפעילויות משותפות, בעזרה הדדית אחריות חברתית ותרומה לקהילה.
• טיפוח תרבות שיחה והקשבה, פתיחות, סובלנות וערכים דמוקרטים.
• העשרה והתחברות לתכנים שיש להם זיקה לקבוצה, לקיבוץ ולחברה.

הרכב חברת הנעורים
חברת הנעורים מונה את כל בני ובנות הנוער החל מכיתה ז' ועד לסוף י"ב.

פעילות חברת הנעורים
מדי שנה נבנית תכנית חינוכית המציבה יעדים לפעילות במשך השנה. התוכנית מתפרסמת בקווים כללים בתחילת שנת העבודה. מדי חודש ולקראת חופשות יוצא לוח פעילות מפורט ברוח תכנית העבודה השנתית.
פעילויות מתקיימות כשלוש פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים או הערב.
הפעילויות מתקיימות במועדון הנוער, ברחבי הקיבוץ ומחוץ לקיבוץ.
פעילויות הנעורים מחוץ לרעים מתקיימות במתכונת פנימית של רעים, או בהשתלבות עם פעילויות אזוריות של נוער אשכול, או במתכונת תנועתית ארצית.

צוות הנעורים
צוות הנעורים מונה מדריך בוגר ומדריכת תנועה, שעובדים עם הנוער ועומדים לרשות הנערים והוריהם.
העקרונות המנחים את עבודת הצוות:
1. הצוות עומד לרשות הנערים, הנערות וההורים.
2. הצוות ידאג לארגן מתחם נעים ובטוח בשכבת הנעורים.
3. הצוות מכוון לפיתוח חיי חברה במסגרת שכבת הנעורים.
4. הצוות יכוון לצמיחה אישית ולפיתוח מנהיגות ואחריות אישית של כל נער ונערה.
5. הצוות יכוון לשכבת נעורים פעילה היוצרת זיקה לחיי קהילת קיבוץ רעים.
6. הצוות בשיתוף הנערים והנערות, ידאג לשמירה ותחזוקה של מועדון הנעורים, הציוד והסביבה הקרובה (נוי).
7. הצוות יהווה כתובת לנערים ונערות לליבון בעיות אישיות. במקרה הצורך יפנה לגורמים מקצועיים.
8. על הצוות חלה חובת הדיווח, להורים בכלל ולכל הורה כפרט, על פעילות החטיבה ועל התנהגות בנו/בתו. האינפורמציה תימסר בערוצים שונים (שיחות, הודעות, S.M.S פרסומים וכדומה).
9. הצוות בשיתוף ההורים ידאג לשמירת הנורמות בשכבת הנעורים ולהגיב במידה שנער/ה אינם משתפים פעולה לעמידה בנורמות.

זכויות הנער/ה
 1. זכותו של כל נער /ה לקבל יחס של כבוד מהמבוגר.
 2. לכל נער/ה המצטרף/ת לחברת הנעורים, הזכות להשתתף בפעילות חברתית, תרבותית המאורגנת בחברת הנעורים.
 3. עזרה לימודית - אנו רואים חשיבות בהצלחת הנער/ה בלימודים. לעיתים יש צורך בעזרה לימודית נוספת על הניתנת בבית הספר. החינוך ישתתף ב 30% מעלויות שיעורי עזר. ההשתתפות החינוך על פי המלצות ביה"ס.
 4. המסע לפולין - מערכת החינוך רואה חשיבות בלמידת נושא השואה והגבורה. במסגרת בית הספר יוצאות משלחות למסע לפולין. נער או נערה שלוקחים על עצמם את ההירתמות למסע אמורים לעבור השתלמות מיוחדת, לעבוד על מנת לגייס כסף למסע. • הבהרה - הקיבוץ ישתתף ב-20% מעלות המסע לפולין. השתתפות הקיבוץ, מותנת בעמידת הנער/ה במחויבות "תרומה לקהילה".
 5. שנת מצווה - הינה שנה משמעותית ואינטנסיבית עבור נערי ונערות כיתה ז' בתחילת דרכם בחברת הנעורים. בתחילת השנה נבנית ביחד עם בני המצווה תכנית הנשענת על מסורת רבת שנים הכוללת הדרכה, משימות אישיות וקבוצתיות, פעילויות התנדבות ותרומה לקהילה, טיולים והתנסויות אישיות, הכנת סרט ואירוח משפחתי. שיאה של שנת המצווה בטקס הסיום שלהפקתו חוברת כל חברת הנעורים.   *הבהרה - אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על המסורת של שנת בר- המצווה ולכן בתקציב השנתי מוקצה תקציב למדריך, לטקס הסיום, לסרט ולפעילויות. * השתתפות הורים במשימות בר המצווה עומדת על 20% מעלותן.
תרומה לקהילה תרומה לקהילה
נוער החטיבה מהווה חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי של הקהילה: שותפים, משתתפים, עוזרים ומובילים פעילויות. כחלק מהשתייכות לחברת הנעורים כל נער ונערה מחויבים בתרומה לקהילה.
במהלך השנים החטיבה מובילה מספר אירועים קהילתיים שהינם אירועי "דגל" שעליהם גאוותם. אירועים אלו שהפכו למסורת מבורכת ואהובה ברעים, (חלקם) אינם נמדדים בשעות עבודה ומעלים את קרנה של החטיבה בקיבוץ ובאזור כולו. כגון : אירוע סיום שנת המצווה אליו באים מקיבוצים אחרים לחזות בהתפעלות. בנוסף לאירועי הדגל, שותפים בני הנוער במגוון פעילויות תרבותיות, בפעילויות חינוכיות קבוצתיות ואישיות, בהירתמות למשימות נקודתיות ובעזרה בשעת חירום.
 • לכל שכבת גיל, בהתאם לקבוצת ההשתייכות - תכנית מסגרת שנתית למעורבות ותרומה לקהילה כקבוצה.
 • לכל נערה ונער מכסה שנתית לשעות תרומה.
 • כל נער ונערה בונים מסגרת אישית לפעילות התרומה שלו. המסגרת האישית של כל נער ונערה בנויה משילוב בין המחויבות הקבוצתית והתרומה האישית.
התוכנית השנתית - הקבוצתית והאישית נבנית עם הנערים ומדריכי הנעורים. המעקב אחר הביצוע נעשה באופן שוטף.
בכיתות ז', ח', ט', התרומה לקהילה, נעשית ברעים ומחוץ לה בליווי ותמיכה של צוות הנעורים.
בכיתות י', יא', יב' רוב שעות התרומה לקהילה נעשית בפיקוח "נופי הבשור" וניתן לעשותה ברעים או במקומות אחרים (כגון התנדבות במד"א). בנוסף למחויבות זו כל נער מחויב לתרומה ברעים כפי שמפורט בהמשך.
למרות שיש נערים שמבצעים את התרומה לקהילה מחוץ לרעים, לפעילויות ה"דגל" ברעים, שותפים כלל הנערות והנערים בחטיבה בהתאם לכיתות.

תרומה קהילתית
שעות תרומה על פי כיתות
כיתה שעות תרומה כיתה      שעות תרומה
ז לא נמדד י 60
ח 60 יא 30
ט 60 יב 30

פעילויות "דגל"
 • בר מצווה - פעילות דגל של כל החטיבה. שותפות לאורך השנה בעזרה: בהדרכה, בליפופים, בהדרכת גשר החבלים והאומגה, בהקמת כתובות האש, בהנחיית הטקס ובחיסולו. אירוע שיא משמעותי המשתבח משנה לשנה.
 • טקס זיכרון לרצח רבין - פעילות בהובלת שכבה י'.
 • עדלאידע ולונה פארק בפורים - פעילות בהובלת כיתת בר מצווה וגוף צעיר בחטיבה.
 • ערב סיום יב'.
 • דרום אדום - בהובלת כיתה יא'.

כיתה

תרומה כיתתית באחריות והובלת הכיתה

ז

שנת בר מצווה משימות ופעילויות תרומה שונות.

ח

גינת חטיבה + כניסת ז'.

ט

פעילות לחברת הילדים הצעירה: בחנוכה, פורים, בפסח.  פעילות קיץ לחטיבה בבריכה.

י

טקס יום הזיכרון לרבין. 3 פעילויות לוותיקי הקיבוץ. צוות מוביל לנסיעה לצפון.

יא

צוות מוביל אילת. צוות מוביל כלניות.

יב

סרט פורים (לחברים). טקס סיום יב' ופרידה מהחטיבה.תרומה אישית
להלן דוגמאות לתרומה אישית. התוכנית הינה אישית ונבנית בכל שנה עם כל אחד ואחת מבני הנוער.

תרומה אישית

כמות משתתפים

סה"כ שעות

הערות

הדרכה תנועתית

 

60

הדרכה שנתית מלאה מהווה מכסה האישית  השנתית

עבודה בנוי

3

12

 

גינת ותיקים

4

15

 

קופה

5

10

 

תורנות חדר אוכל

6

12

 

א. בוקר לקיבוץ

10

10

 

משחק משימות לחברת ילדים

10

10

פעילות יזומה בחופשות

עבודה בחינוך

5

60

עבודה במסגרת קבועה

עזרה בלימודים

4

15

עזרה לימודית אחת לשבוע לילד מגוף צעיר

ליווי ילדים

3

30

ליווי ילדים בחברת הילדים בחופשות

חלוקות שי

4

5

 

חגים (הקמה וקיפול)

5

10

"גיוסי תרבות"

ניקוי מועדון

2

20

 

ניקוי ג'ימבורי

2

10

 

ניקוי מקלט תנועה

2

10

 

נקיון משרד חינוך

1

10

 

ניקיון מגוניות

2

10

 

שטיפת רכבי הסידור

3

15

 

חוג לילדי הקיבוץ

3

60

העברת חוג שבועי בשנת הלימודים בחברת הילדים

יום ספורט קהילתי

3

12

 עבודה
אנו רואים בשילוב בני הנוער בעבודה בענפי הקיבוץ גורם מרכזי בחיברות (סוציליזאציה) והעמקת הקשר של הנערים והנערות עם הקהילה הבוגרת. עבודה בענפי הקיבוץ מייצרת הזדמנות לרכוש: הרגלי עבודה נכונים, ידע בתחומי מקצוע שונים, לקבל חונכות מעובדים מנוסים, להכיר פנים אחרות של הקיבוץ ולתרום לצורכי הקיבוץ.
מצד שני יש כאן הזדמנות של הנערים והנערות בהתנסות תעסוקתית אשר מניבה הכנסה, בסביבה מוגנת ותומכת.
מכיוון שהקיבוץ עבר שינוי אנחנו נתאים את עבודת הנוער לחוקי עבודת נוער.
גיל ההעסקה המינימאלי של בני נוער בחופשות הוא 14 שנים (יום שישי אינו נחשב כיום חופשה רשמי מלימודים).
במהלך החופשות נזמן לבני ז', ח', ט' שאינם יכולים לעבוד בתמורה, הזדמנות מרוכזת להכשרה בענפים, על מנת שילמדו ויטעמו את הנושא.
החל מהחופש הגדול של כיתה ט' ובתנאי שלנער/ה מלאו 16 יוכלו לעבוד בענפים השונים גם במהלך השנה (ולא על חשבון לימודים) על פי ביקוש בענף ועל פי שכר נוער.
הנערים מבוטחים בביטוח לאומי.

גיוסים ויזמות קבוצתית או אישיות
בני הנוער יכולים לעשות גיוסים, ליזום ולייצר שירותים שונים המבוקשים על ידי הציבור לצורך הכנסות. כל יוזמה (שתיעשה בחסות הקיבוץ או בחסות הנעורים) שיעלו בני הנוער כקבוצה, תיבדק לגבי כיסוי ביטוחי. לדוגמא:
 • גיוסי ניקיון בענפים שונים.
 • ניקיון מכוניות.
 • שירותי תיקוני מחשבים.

נורמות התנהגות

נער ונערה המשתייכים לחברת הנעורים עושים זאת מתוך רצון להשתייכות ועשייה חברתית וקהילתית. שמירה על כבוד הזולת הינה תנאי בסיסי. בעיות שצצות נפתרות בשיח, בדיון בשכנוע וללא אלימות מכל סוג.
 • שמירה על חוקי המדינה והקיבוץ.
 • עישון, אלכוהול וצריכת סמים אסורים בשכבת הנעורים ובפעילות הנעורים.
מועדון הנעורים
 1. מועדון הנעורים נועד לשמש מקום מפגש לפעילות תרבותית וחברתית לבני הנעורים.
 2. המועדון מיועד לחברת הנעורים בלבד.
 3. המועדון מתוחזק ע"י הנערים הנערות וצוות הנעורים.
 4. צוות הנעורים יקבע את מועדי פתיחת המועדון.
 5. במועדון הנעורים לא מעשנים, לא שותים אלכוהול ולא משתמשים בסמים.

חסר רכיב