קיבוץ רעים

אסיפה בנושא פרצלציה+תב"ע

מועד התחלה: יום שני , 17/06/2019 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 17/06/2019 , 21:00
מקום האירוע: